kalendarzyk małżeński, naturalne planowanie rodziny, npr, kalkulator dni płodnych
23 kwietnia 2020

Kalendarzyk Małżeński – co to jest? Jak to działa? Wzór do pobrania, wykres

Przez jednych uważany za zawodną metodę antykoncepcji, przez innych za idealne narzędzie do planowania ciąży. Powszechnie znany, jednak nie zawsze do końca właściwie używany – kalendarzyk małżeński. Sprawdź jakie zalety niesie za sobą prowadzenie kalendarzyka. Zobacz przygotowany przez nas  wzór wypełnienia. Ściągnij kalendarzyk w pdf i dowiedz się jak z niego skorzystać by był skutecznym narzędziem w planowaniu potomstwa.

  1. Naturalne metody planowania rodziny
  2. Cykl płciowy kobiety, czyli jak działa kalendarzyk małżeński
  3. Zalety i wady prowadzenia kalendarzyka małżeńskiego
  4. Metoda kalendarzykowa a inne naturalne metody planowania rodziny
  5. Musisz to wiedzieć

Naturalne metody planowania rodziny

Pod terminem naturalne metody planowania rodziny (NRP) kryje się wiele sposobów, mających pomóc kobiecie w praktykowaniu świadomego rodzicielstwa. Każda z nich oparta jest na dwóch podstawowych elementach. Pierwszym z nich jest prowadzenie systematycznej obserwacji zachodzących w kobiecym ciele zmian, świadczących o określonych okresach. Niepłodności przed owulacją, płodności oraz niepłodności poowulacyjnej. Drugim elementem, jest dostosowanie współżycia, do własnego rytmu płodności. Wśród najbardziej popularnych i powszechnie dostępnych metod naturalnego planowania rodziny wyróżnia się:

– kalendarzyk małżeński (kalendarzową metodę Ogino-Knausa),
– metodę termiczną,
– obserwacji śluzu,
– metodę objawowo – termiczną,
– metody testów.

Cykl płciowy kobiety, czyli jak działa kalendarzyk małżeński

Spójrzmy prawdzie w oczy. Korzystanie z naturalnych metod planowania rodziny w postaci kalendarzyka małżeńskiego nie jest ani skomplikowaną, ani wymagającą dużego zaangażowania, metodą. Aby stworzyć kalendarzyk małżeński konieczne jest bardzo dobre poznanie własnego cyklu miesiączkowego. A więc dokładnej ilości dni jaka występuje pomiędzy pierwszym dniem cyklu (pierwszy dzień występowania miesiączki), a ostatnim jego dniem (czyli dniem, poprzedzającym pierwszy dzień kolejnej miesiączki). Kalendarzyk ma na celu określenie dnia owulacji  (czyli dnia, w którym w organizmie kobiety, dochodzi do uwolnienia komórki jajowej, której bezpośrednim następstwem są dni płodne). Na jego podstawie określenie (w przybliżeniu) dni płodnych i niepłodnych w całym cyklu miesiączkowym kobiety.

Przeczytaj także: Dni Płodne – kalkulator, szybko oblicz owulację. Seks w dni niepłodne

Zgodnie z metodą Ogino-Knausa (kalendarzyka małżeńskiego), aby wyliczyć dni płodne:

– potrzebujemy dwóch długości wybranych cykli miesiączkowych – najdłuższego i najkrótszego,
– pierwszy dzień dni płodnych wyliczamy odejmując od najkrótszego cyklu 18 dni,
– ostatni dzień dni płodnych wyliczamy odejmując od najdłuższego cyklu 11 dni,
– dzień owulacji, zgodnie z założeniem metody, przypada na 14 dzień, przed pierwszym dniem kolejnego cyklu (np. jeżeli kobieta ma cykle regularne wynoszące 28 dni, dzień owulacji przypada na 14 dzień cyklu). Dni pomiędzy pierwszym dniem miesiączki, a pierwszym dniem płodnym są niepłodne. Tak samo jak w przypadku dni wypadających pomiędzy ostatnim dniem płodnym, a pierwszym dniem kolejnej miesiączki, co widać na wykresie.

Warto wiedzieć:
Aby metoda kalendarzykowa mogła okazać się stosunkowo skuteczną metodą, konieczna jest
obserwacja, co najmniej 6 kolejnych cykli miesiączkowych (zaleca się jednak dłuższa obserwację, od 8 do nawet 12 miesięcy). Przyjęło się, że moment owulacji przypada dokładnie w połowie cyklu.
Niestety jest to bardzo błędne przekonanie, mogące prowadzić do niechcianej lub nieplanowanej
ciąży. Pamiętajmy, że nawet niewielkie zmiany w organizmie kobiety, jak np. stres, przemęczenie,
zmiana klimatu na skutek podróży czy infekcja, mogą spowodować, że owulacja wystąpi w zupełnie innym dniu cyklu, niż przez nas oczekiwany.

Przeczytaj także: Owulacja – objawy, plamienie, śluz, testy

Zalety i wady prowadzenia kalendarzyka małżeńskiego

Zalety

– stosowanie kalendarzyka nie jest skomplikowane i wymaga od kobiety jedynie regularności prowadzonych zapisów (wzór wypełnienia i pdf z kalendarzykiem w artykule),

– metoda jest bezpieczna i zupełnie obojętna dla zdrowia (nie powoduje negatywnych skutków),

– prowadzenie kalendarzyka nie wymaga od kobiety stosowania dodatkowych środków, w postaci np. farmaceutyków,

– obliczenie dni płodnych i niepłodnych następuje wg prostego wzoru,

– metoda pozwala na szybsze wykrycie pewnych anomalii w cyklu miesiączkowym,

– obecnie dostępnych jest mnóstwo narzędzi ułatwiających, nawet zabieganym kobietom, prowadzenie obserwacji cyklu, w postaci np. aplikacji do ściągnięcia na telefon (aplikacja np. przypomina o zbliżającym się cyklu, wylicza przybliżony okres dni płodnych i niepłodnych, przypomina o konieczności zanotowania miesiączki i czasu jej trwania),

– metoda jest w pełni akceptowana przez Kościół Katolicki.

kalendarzyk małżeński, naturalne planowanie rodziny, npr, kalkulator dni płodnych

Wady

– możliwość zastosowania metody poprzedzona jest długim okresem, w którym następuje obserwacja cyklu,

– metoda charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem Pearla , a więc dużym ryzykiem zajścia w nieplanowaną ciążę,

– na wahania cyklu, mają wpływ często mało znaczące czynniki (np. infekcja, stres, dieta,
bezsenność, itp.),

– metoda jest praktycznie niemożliwa do stosowania po urodzeniu dziecka (w przypadku karmienia piersią, miesiączka może wrócić po kilku, a nawet kilkunastu miesiącach od porodu, często występuje bardzo nieregularnie, a czas trwania poszczególnych cykli jest zróżnicowany) oraz w przypadku kobiet mających nieregularne cykle miesiączkowe lub
prowadzących nieregularny tryb życia,

– duże ryzyko stosowania przez kobiety po 40 roku życia, w okresie menopauzalnym.

Zobacz także: Kalendarzyk małżeński – jak go używać? Przykłady, karta obserwacji do pobrania

Metoda kalendarzykowa a inne naturalne metody planowania rodziny

Rozważając stosowanie metody kalendarzyka, warto zastanowić się nad połączeniem jej z innymi, powszechnie dostępnymi metodami naturalnego planowania ciąży, np.:

– metodą termiczną – polegająca na prowadzeniu codziennych pomiarów temperatury ciała (zawsze w tym samym miejscu – jamie ustnej, pochwie lub odbycie). Pomiar powinien odbywać się zaraz po przebudzeniu. Jego regularność może pomóc w dokładniejszym określeniu dni płodnych – po owulacji temperatura ciała kobiety wzrasta przeciętnie o 0,4oC. W czwartym dniu po zanotowaniu wyższej temperatury rozpoczynają się dni niepłodne. Idealnym narzędziem do stosowania metody termicznej jest wykres temperatury ciała. Wskaźnik Pearla, wg danych Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dla tej metody wynosi 1-2,

– metoda obserwacji śluzu – polegająca na systematycznym obserwowaniu śluzu, pod kątem lepkości, ilości, przeźroczystości, ciągliwości oraz połysku. O dniu jajeczkowania świadczy zanotowanie obfitego, ciągliwego i przejrzystego śluzu. Metoda przewiduje, że moment, w którym kobieta może zajść w ciążę przypada na czas od 4 dnia przed owulacją, do 4 dnia po niej. Wskaźnik Pearla, wg danych Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dla tej metody wynosi 1-12,

– metoda objawowo – termiczna – czyli połączenie obserwacji śluzu szyjkowego z pomiarami temperatury ciała,

– metody testów – polegają na wykorzystaniu specjalistycznych testów, dostępnych w aptekach, mających za zadanie ustalenie dni płodnych na podstawie np. oceny śluzu szyjkowego i śliny kobiety, oceny hormonu luteinizującego występującego w moczu, wartości hormonu luteinizującego i progesteronu. Wskaźnik Pearla, wg danych Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dla tej metody wynosi 4-6. Połączenie kalendarzyka, z przynajmniej jedną z powyższych metod, może znacznie podnieść skuteczność stosowanych naturalnych metod planowania rodziny. A więc zabezpieczyć kobietę przed nieplanowaną ciążą lub (w przypadku planowania ciąży) pomóc jej w określeniu najbardziej dla niej korzystnego okresu na współżycie. Najlepszym rozwiązaniem, w przypadku stosowania kombinacji dwóch lub większej ilości metod, jest wykorzystanie tzw. komputerowej analizy wyników, w postaci specjalistycznych urządzeń, które mają na celu precyzyjne określenie poszczególnych faz cyklu, na podstawie których tworzą wykres płodności. Według Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, najbardziej precyzyjne, są urządzenia wykorzystujące połączenie metody kalendarzykowej, z metodą termiczną (pomiary temperatury ciała).

Musisz to wiedzieć!

Analiza metod naturalnego planowania rodziny, pod kątem ich skuteczności, w zabezpieczeniu kobiety przed nieplanowaną ciążą, wykazała duże zróżnicowanie w otrzymanych wartościach wskaźnika Pearla (od 0,6 do nawet 25 – przy czym im wyższy wskaźnik Pearla, tym większe prawdopodobieństwo zajścia w nieplanowaną ciążę). W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia, nie klasyfikuje naturalnych metod planowania ciąży jako metod stricte antykoncepcyjnych. Istnieje szereg czynników, które mogą wywołać wahania w cyklu miesiączkowym kobiety. Tym samym takich, które mogą zaburzyć (w przypadku stosowania naturalnych metod planowania ciąży) interpretację otrzymanych wyników. Kalendarzyk małżeński oraz inne naturalne metody planowania rodziny, mogą być okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku kobiet, które ze względów medycznych lub światopoglądowych, nie chcą stosować lub nie mogą stosować innych metod zapobiegania nieplanowanej ciąży. Decydując się na te metody, warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie dają one 100% gwarancji uchronienia kobiety przed ciążą.


Autor:

Tomek

„Korzystanie z naturalnych metod planowania rodziny w postaci kalendarzyka małżeńskiego nie jest ani skomplikowaną, ani wymagającą dużego zaangażowania, metodą.”

Dodaj komentarz...